Giải Toán 7 trang 25 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 25 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 25. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 25 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 25 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 25 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 25 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 25:Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm).

Lời giải

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là: a (cm) (a > 0).

Khi đó chiều dài của hình chữ nhật là: a + 2 (cm).

Biểu thức số biểu thị diện tích các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 cm là: a.(a + 2) (cm2).

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 1 trang 25: Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h;

b) Tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y(h) với vận tốc 35 km/h.

Lời giải

a) Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi của ô tô là: 30.x (km).

b) Quãng đường người đó đi bộ là: 5.x (km)

Quãng đường người đó đi bằng ôtô là: 35.y (km)

Biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi của người đó là: 5.x + 35.y (km).

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


khai-niem-ve-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học