Giải Toán 7 trang 35 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 35 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 35. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 35 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 35 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 35 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 35 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 35: Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị :

5,4≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ;       5,8 ≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ;       4,5 ≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : 5,4 ≈ 5 ;       5,8 ≈ 6 ;       4,5 ≈ 5

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học