Bài 74 trang 36 Toán 7 Tập 1Video Bài 74 trang 36 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 74 (trang 36 SGK Toán 7 Tập 1): Hết học kì I điểm Toán của bạn Cường như sau :

    Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

    Hệ số 2: 7, 6, 5, 9

    Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải:

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là:

Giải bài 74 trang 36 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là 7,3

Kiến thức áp dụng

Quy tắc làm tròn số

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học