Bài 77 trang 37 Toán 7 Tập 1Video Bài 77 trang 37 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 77 (trang 37 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính. Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lí. Việc ước lượng này lại càng cần thiết khi sử dụng máy tính bỏ túi trong trường hợp xuất hiện những kết quả sai do ta bấm nhầm nút.

Chẳng hạn, để ước lượng kết quả của phép nhân 6439. 384, ta làm như sau:

- Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất mỗi thừa số:

6439≈6000;         384 ≈ 400.

- Nhân hai số đã được làm tròn:

6000 . 400 = 2 400 000

Như vậy, tích phải tìm sẽ là một số xấp xỉ 2 triệu.

Ở đây, tích đúng là: 6439 . 384 = 2 472 576

Theo cách trên, hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

a) 495.52 ;     b) 82,36.5,1 ;     c) 6730 : 48

Lời giải:

    495 . 52 ≈ 500 . 50 = 25000.

⇒ Tích phải tìm có 5 chữ số xấp xỉ 25000.

    82,36 . 5,1 ≈ 80. 5 = 400.

⇒ Tích phải tìm có 3 chữ số xấp xỉ 400.

    6730 : 48 ≈ 7000 : 50 = 140.

⇒ Thương phải tìm xấp xỉ 140.

Kiến thức áp dụng

Quy tắc làm tròn số:

+ trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

+ trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học