Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 36Bài 10: Làm tròn số

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 36 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 36:

a)Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba ;

b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai ;

c) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải

Ta có : a)79,3826 ≈ 79, 383

       b)79,3826 ≈ 79, 38

       c)79,3826 ≈ 79,4

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


lam-tron-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học