Bài 41 trang 97 Toán 7 Tập 1Video Bài 41 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 41 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1): Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

Giải bài 41 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Nếu a // b và a // c thì b // c

Kiến thức áp dụng

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học