Bài 45 trang 98 Toán 7 Tập 1Video Bài 45 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 45 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

- Qua điểm M nằm ngoài d vừa có d'//d, vừa có d''//d thì có trái với tiên đề Oclit không ? Vì sao?

- Nếu d' và d'' không thể cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơ-clit ) thì chúng phải như thế nào ?

Lời giải:

a) Vẽ d//d' và d''//d

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b) Suy ra d'//d'' vì

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M thì M không nằm trên d vì d//d', d//d''

- Qua điểm M nằm ngoài d ta vẽ được hai đường thẳng d', d'' cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Oclit về đường thẳng song song

- Nên d' và d'' không thể cắt nhau. Vậy d'//d''

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học