Bài 46 trang 98 Toán 7 Tập 1Video Bài 46 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 46 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 31

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Giải bài 46 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB.

b) Ta có:

Giải bài 46 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

+ Dựa vào tính chất của hai đường thẳng song song

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học