Bài 47 trang 98 Toán 7 Tập 1Video Bài 47 trang 98 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 47 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 32 biết a//b, góc A = 90o, góc C = 130o, tính góc B, góc D.

Giải bài 47 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 47 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Các cặp góc đồng vị bằng nhau.

+ Các cặp góc trong cùng phía bù nhau.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học