Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 96Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 96 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 96: Xem hình 27, (cho biết a⏊c và b⏊c)

a) Dự đoán xem a và b có song song với nhau không ?

b) Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song hãy suy ra a//b

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : a) dự đoán : a và b có song song với nhau

b) ∠A1 và ∠B1 là hai góc so le trong và ∠A1 = ∠B1 = 900 nên theo dấu hiệu nhận biết a//b

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tu-vuong-goc-den-song-song.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học