Giải Toán 7 trang 70 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 70 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 70. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 70 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 70 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 70 sách cũ

Bài 32 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 (h.32) nằm trên tia phân giác của góc A.

Giải bài 32 trang 70 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 32 trang 70 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C của ∆ABC

Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC (như hình vẽ).

Theo định lí thuận về tính chất các điểm thuộc tia phân giác: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.

Ta có: MH = MI (Vì M thuộc tia phân giác ngoài của góc B).

MI = MK (Vì M thuộc phân giác ngoài của góc C).

Suy ra: MH = MK (cùng bằng MI).

Dựa vào định lí đảo về tính chất các điểm thuộc tia phân giác: Điểm nằm bên trong góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

Vậy M thuộc phân giác của góc BAC (đpcm).

Kiến thức áp dụng

Định lý về tính chất các điểm thuộc tia phân giác:

+ Định lý thuận: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.

+ Định lý đảo: Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 5 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học