Giải Toán 7 trang 68 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 68 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 68. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 68 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 68 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 68 sách cũ

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 68: Dựa vào cách gấp hình, hãy so sánh các khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy.

Lời giải

Khoảng cách từ M đến Ox bằng khoảng cách từ M đến Oy.

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học