Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 69Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 69: Dựa vào hình 29, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 1.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 5 trang 69: Dựa vào hình 30, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 2.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học