Bài 35 trang 71 SGK Toán 7 Tập 2Để xem lời giải Toán 7 Bài 35 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Luyện tập (trang 70-71 sgk Toán 7 Tập 2)

Video Giải Bài 35 trang 71 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 35 (trang 71 SGK Toán 7 tập 2): 35. Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc (h.34) và một chiếc thước thẳng có chia khoảng. Làm thế nào để vẽ được tia phân giác của góc này?

Gợi ý: Áp dụng bài tập 34.

Giải bài 35 trang 71 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hình 34

Lời giải:

Gọi O là đỉnh của góc:

Trên cạnh thứ nhất lấy hai điểm phân biệt A; B.

Trên cạnh thứ hai lấy hai điểm C; D sao cho OA = OC, OB = OD.

Giải bài 35 trang 71 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Xác định giao điểm I của BC và AD. Tia vẽ từ đỉnh O qua I chính là tia phân giác của góc đó.

(Phần chứng minh tương tự bài 34)

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 5 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-tia-phan-giac-cua-mot-goc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học