Bài 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Video Giải Bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 24 (trang 66 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 25. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a) MG = ... MR; GR = ... MR; GR = ... MG

b) NS = ... NG; NS = ... GS; NG = ... GS

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hình 25

Lời giải:

Hình vẽ cho ta biết hai đường trung tuyến MR và NS cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác MNP

Vì vậy ta điền số như sau:

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

- Ta chứng minh:

G là trọng tâm của tam giác MNP và MR và NS là hai đường trung tuyến.

Nên theo tính chất đường trung tuyến ta có

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Ta có

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-trung-tuyen-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học