Bài 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Video Giải Bài 23 trang 66 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 23 (trang 66 SGK Toán 7 tập 2): Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH.

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Giải bài 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

+ G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH.

Theo tính chất đường trung tuyến

Giải bài 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm ấy cách mỗi đỉnh một khoảng bằng Giải bài 23 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-trung-tuyen-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học