Giải Toán 7 trang 21 Tập 2 Kết nối tri thứcTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 21 Tập 2 Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 21. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 21 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 21 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 21 sách cũ

Video Giải Bài 18 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 18 (trang 21 SGK Toán 7 tập 2): Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) và được kết quả theo bảng 26:

Giải bài 18 trang 21 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết?

b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.

(Hướng dẫn:

- Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó chính là trung bình cộng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng. Ví dụ: trung bình cộng của khoảng 110 – 120 là 115.

- Nhân các số trung bình cộng vừa tìm được với các tần số tương ứng.

- Thực hiện tiếp các bước theo quy tắc đã học.)

Lời giải:

a) Bảng này khác so với bảng tần số đã học.

Các giá trị khác nhau của biến lượng được "phân lớp" trong các lớp đều nhau (10 đơn vị) mà không tính riêng từng giá trị khác nhau.

b) Số trung bình cộng

Trung bình cộng của khoảng 110 – 120 là: 115.

Trung bình cộng của khoảng 121 – 131 là: 126.

Trung bình cộng của khoảng 132 – 142 là: 137.

Trung bình cộng của khoảng 143 – 153 là: 148.

Để tiện việc tính toán ta kẻ thêm vào sau cột chiều cao là cột số trung bình cộng của từng lớp: sau cột tần số là cột tích giữa trung bình cộng.

Giải bài 18 trang 21 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Số trung bình cộng là:

X ¯ = 105+805+4410+6165+1628+155 100 = 13268 100 =132,68

Nhận xét: Số liệu ở cột trung bình cộng của mỗi lớp được tính như sau: Ta lấy tổng chiều cao đầu + chiều cao cuối của mỗi lớp, sau đó chia cho 2.

Ví dụ: 110+120 2 = 230 2 =115 .

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học