Toán 7 trang 22 Tập 2 Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 22 Tập 2 Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 22. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 22 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 22 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 22 sách cũ

Video Giải Bài 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 19 (trang 22 SGK Toán 7 tập 2): Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Giải bài 19 trang 22 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi).

Lời giải:

Bảng "tần số" về số cân nặng của 120 em của một trường mẫu giáo:

Số cân nặng (kg)

Tần số

Các tích

15

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

23,5

24

25

28

2

6

9

12

12

16

10

15

5

17

1

9

1

1

1

1

2

30

96

148,5

204

210

288

185

285

97,5

340

20,5

189

21,5

23,5

24

25

56


N = 120

2243,5

Số trung bình cộng là:

X ¯ = 2243,5 120 18,7

Kiến thức áp dụng

+ Lập bảng tần số gồm 2 dòng: Dòng 1 ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần; dòng 2 ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

+ Dựa vào bảng ‘tần số’, ta có thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu như sau :

Ta có công thức :

Giải bài 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trong đó :

x1;x2;x3;…xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

n1;n2;n3;…nk là k tần số tương ứng.

N là số các giá trị.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học