Giải Toán 7 Bài 16 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 16 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 16 (sách cũ)

Bài 16 (trang 20 SGK Toán 7 tập 2): Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao?

Giá trị (x) 2 3 4 90 100
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

Lời giải:

Ta có số trung bình cộng của các giá trị trong bảng là:

Giải bài 16 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trong trường hợp này không nên dùng số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu vì các giá trị của dấu hiệu chênh lệch đối với nhau quá lớn.

Kiến thức áp dụng

Dựa vào bảng ‘tần số’, ta có thể tính số trung bình cộng của một dấu hiệu như sau :

+ Nhân từng giá trị với tần số tương ứng

+ Cộng tất cả các tích vừa tìm được

+ Chia tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số)

Ta có công thức :

Giải bài 14 trang 20 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Trong đó :

x1;x2;x3;…xk là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X

n1;n2;n3;…nk là k tần số tương ứng.

N là số các giá trị.

+ Dựa vào chú ý trang 19: Khi các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm ‘đại diện’ cho dấu hiệu đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 4 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


so-trung-binh-cong.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học