Bài 10 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2Bài 3: Đơn thức

Video Giải Bài 10 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 10 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Giải bài 10 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Lời giải:

- Bạn Bình đã viết đúng hai đơn thức đó là:

Giải bài 10 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Biểu thức (5 - x)x2 = 5x2 - x3 không là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

Kiến thức áp dụng

+ Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 3 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học