Bài 14 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2Bài 3: Đơn thức

Video Giải Bài 14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 14 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = −1 và y = 1.

Lời giải:

Vì tích của bất kì số nào với 1 đều bằng chính nó. Bên cạnh đó, x và y là khác dấu. Do đó, để đơn thức có giá trị bằng 9 thì chúng ta có hai cách:

Cách 1: Lấy tích của – 9 với số mũ lẻ của x.

(Ví dụ: (−9).( −1)1 = (−9).( −1)3 = ... = 9).

Cách 2: Lấy tích của 9 với số mũ chẵn của x.

(Ví dụ: 9.(−1)2 = 9.( −1)4 = ... = 9).

Giá trị của y không ảnh hưởng đến dấu của đơn thức, nên số mũ của y bằng bao nhiêu cũng được.

Vậy dựa vào 2 cách ở trên ta có thể viết ra một số đơn thức như sau: 9x2y; – 9x3y2; 9x4 y3; 9x6 y4.

Kiến thức áp dụng

+ Áp dụng tính chất: Tích của một số bất kỳ với 1 bằng chính nó.

+ Dựa vào định nghĩa đơn thức: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 3 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học