Bài 13 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2



Bài 3: Đơn thức

Video Giải Bài 13 trang 32 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 13 (trang 32 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Giải bài 13 trang 32 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

a) 1 3 x 2 y.2x y 3 = 1 3 .2 ( x 2 .x)(y. y 3 )= 2 3 x 3 y 4 .

Ta có: số mũ của biến x là 3; số mũ của biến y là 4.

Vậy bậc của đơn thức đó là 3 + 4 = 7.

b) 1 4 x 3 y.(2 x 3 y 5 )= 1 4 .(2)( x 3 . x 3 )(y. y 5 )= 1 2 x 6 y 6 .

Ta có: số mũ của biến x là 6; số mũ của biến y là 6.

Vậy bậc của đơn thức đó là 6 + 6 = 12.

Kiến thức áp dụng

+ Dựa vào tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân các số và công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số để tính tích các đơn thức

Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

+ Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

+ Với các số hữu tỉ a, số tự nhiên m, n có : am.an = am+n.

Do đó ta cũng có xm.xn = xm+n.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 3 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học