Giải Toán 7 trang 30 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 30 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 30. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 30 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 30 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 30 sách cũ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 30 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 30: Cho các biểu thức đại số:

4xy2;        3 – 2y;        3 5 x 2   y 3 x ;       10x + y;

5(x + y);        2 x 2 1 2 y 3 x ;        2x2y;       -2y.

Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm:

Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.

Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.

Lời giải

Ta sắp xếp như sau:

Nhóm 1: 3 – 2y; 10x + y; 5(x+y)

Nhóm 2: 4xy2; 3 5 x 2   y 3 x ; 2 x 2 1 2 y 3 x ; 2x2y; -2y

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 3 trang 30: Cho một ví dụ về đơn thức.

Lời giải

Dựa vào khái niệm của đơn thức để tìm các ví dụ khác nhau về đơn thức.

Chẳng hạn như: – 7xy3; 4xyz; – 15x2yz4; ….

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


don-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học