Giải Toán 7 trang 107 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 107 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 107. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 107 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 107 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 107 (sách cũ)

Video Bài 1 trang 107 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1): Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1 trang 107 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º ta có:

- Hình 47

    x + 90o + 55o = 180o

    x = 180o - 90o - 55o

    x = 35o

- Hình 48

    x + 30o + 40o = 180o

    x = 180o - 30o - 40o

    x = 110o

- Hình 49

    x + x + 50o = 180o

    2x = 180o - 50o

    x = 65o

Áp dụng định lý góc ngoài của tam giác ta có:

- Hình 50

    y = 60o + 40o

    y = 100o

    x + 40o = 180o (2 góc kề bù)

    x = 140o

- Hình 51

Áp dụng định lý góc ngoài trong tam giác ABD có: x = 70º + 40º = 110º

Áp dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ADC có:

y + 110º + 40º = 180º ⇒ y = 30º.

Kiến thức áp dụng

+ Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º.

+ Trong một tam giác, mỗi góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

+ Lưu ý: Ở hình 50 và hình 51 có nhiều cách tính.

Ví dụ: Hình 51 có thể tính y thông qua tổng ba góc trong tam giác ABC rồi tính x thông qua tổng ba góc trong tam giác ADC.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học