Bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1Video Bài 3 trang 108 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 52. Hãy so sánh

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học