Bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1Video Bài 5 trang 108 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 5 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông ở hình 54.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Xét tam giác ABC có

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.

Xét tam giác DEF có:

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác DEF là tam giác tù.

Xét tam giác HIK:

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhận thấy

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy tam giác HIK là tam giác nhọn.

Kiến thức áp dụng

+ Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º.

+ Tam giác có một góc vuông (= 90º) gọi là tam giác vuông.

+ Tam giác có một góc tù (> 90º) gọi là tam giác tù.

+ Tam giác có ba góc nhọn (< 90º) gọi là tam giác nhọn.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học