Giải Toán 7 trang 108 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 108 Tập 1 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 108. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 108 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 108 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 108 (sách cũ)

Video Bài 2 trang 108 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC có góc B = 80o, góc C = 30o. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Áp dụng định lý góc ngoài trong các tam giác ABD và ACD ta có:

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º.

+ Số đo góc tạo bởi tia phân giác và mỗi cạnh của góc bằng một nửa số đo góc đó.

+ Định lý góc ngoài: Trong một tam giác, góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

+ Chú ý: Ở bài này ta còn có thể tính góc ADC bằng cách sử dụng góc ADC và ADB là hai góc kề bù.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học