Giải Toán 7 trang 106 Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 106 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 106. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 106 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 106 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 106 (sách cũ)

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106: Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Có nhận xét gì về các kết quả trên?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

ΔABC có tổng ba góc là : 50o + 60o + 70o = 180o

ΔMNP có tổng ba góc là : 30o + 45o + 105o = 180o

Nhận xét: Tổng ba góc của hai tam giác đều là 1800

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106: Thực hành : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình 43. Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Dự đoán: Tổng các góc A, B, C của tam giác ABC là 180o

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học