Bài 71 trang 83 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 71 trang 83 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1

a. Tung độ của A bằng bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng 2/3?

b. Hoành độ của B bằng bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng -8?

Lời giải:

Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số y = 3x + 1

a. Ta có: xA = 2/3 ⇒ yA = 3.(2/3) + 1 = 2 + 1 = 3

b. Ta có yB = -8 hay 3.xB + 1 = -8 ⇒ xB = (-8 – 1)/3 = -3.

⇒ 3xB = - 9

⇒ xB = -9 : 3 = - 3

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học