Bài 70 trang 83 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 70 trang 83 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hàm số y = 5x2 - 2. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Lời giải:

Tại x = 1/2 ta có: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vậy Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 thuộc đồ thị hàm số

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 không thuộc đồ thị hàm số.

Tại x = 2 thì y = 5.22 – 2 = 18.

Vậy điểm C(2; 18) thuộc đồ thị hàm số.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học