Bài 66 trang 82 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 66 trang 82 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Ông B dự định xây một bể nước có thể tích V, nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đầu như sau: giảm cả chiều dài và chiều rộng đáy bể 1,5 lần. Hỏi chiều cao của bể phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Lời giải:

* Thể tích hình hộp chữ nhật V = S.h

Trong đó; S là diện tích đáy và h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

* Gọi chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể nước theo dự định ban đầu lần lượt là a, b và h (a, b, h > 0).

Khi giảm cả chiều dài và chiều rộng đáy bể đi 1,5 lần ta được chiều dài và chiều rộng mới là: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

* Diện tích đáy bể theo dự định ban đầu là: S = ab.

Diện tích đáy bể sau khi thay đổi kích thước là: Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

* Vì thể tích không đổi nên diện tích đáy bể và chiều cao là hai đaị lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: S.h = S’.h’

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vậy để thể tích bể không đổi thì chiều cao bể tăng gấp 2,25 lần so với dự định.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học