Bài 63 trang 82 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 63 trang 82 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển chứa bao nhiêu gam muối?

Lời giải:

Ta có: 2,5kg = 2500g; 1 tạ = 100000g

Gọi x (g) là lượng muối có trong 300g nước biển (x > 0)

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Vậy trong 300g nước biển có 7,5g muối

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học