Bài 67 trang 82 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 67 trang 82 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a. Viết toạ độ các điểm A, B, C, D, E, F, G. trong hình dưới:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

b. Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(-3;4); B(-3;1); C(1;-1)

Lời giải:

a. Toạ độ các điểm trong hình vẽ

A(2;-2); B(4;0); C(-2;0); D(2;3); E(2;0); F(-3;2); G(-2;-3)

b. Ta có hình vẽ tam giác ABC

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

A(-3;4); B(-3;1); C(1;-1)

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học