Bài 64 trang 82 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 64 trang 82 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3;4;9?

Chú ý: Trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại

Lời giải:

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác thứ tự là a,b,c (a > 0; b > 0; c > 0).

Vì độ dài 3 cạnh tỉ lệ với 3, 4, 9 nên:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Suy ra: a + b = 3k + 4k = 7k < 9k (hay a + b < c)

Điều này mâu thuẫn (một cạnh tam giác bao giờ cũng nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại)

Vậy không có tam giác nào có 3 cạnh tỉ lệ 3;4;9.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học