Bài 69 trang 83 SBT Toán 7 Tập 1Ôn tập chương 2

Bài 69 trang 83 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ của các hàm số:

a. y=x

b. y=2x

c. y=-2x

Lời giải:

a. Vẽ đồ thị hàm số y =x

Đồ thị đi qua O(0;0)

Cho x = 1 suy ra y = 1

Ta có; A(1;1) thuộc đồ thị của hàm số y = x

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = x

b. Vẽ đồ thi y =2x

Đồ thị đi qua O(0;0)

Cho x = 1 suy ra y = 2

Ta có B(1;2) thuộc đồ thị hàm số y = 2x

Vẽ đường thẳng OB ta có đồ thị hàm số y = 2x

c. Vẽ đồ thi y =-2x

Đồ thị đi qua O(0;0)

Cho x= 1 suy ra y = - 2

Ta có; C(1;-2) thuộc đồ thị hàm số y = -2x

Vẽ đường thẳng OC ta có đồ thị hàm số y = -2x.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-2-phan-dai-so-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học