Bài 55 trang 28 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 55 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho hai đa thức:

f x = x 5 3 x 2 +7 x 4 9 x 3 + x 2 1 4 x

g x =5 x 4 x 5 + x 2 2 x 3 +3 x 2 1 4

Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)

Lời giải:

* f x = x 5 3 x 2 +7 x 4 9 x 3 + x 2 1 4 x

= x 5 +7 x 4 9 x 3 3 x 2 + x 2 1 4 x

= x 5 +7 x 4 9 x 3 2 x 2 1 4 x .

* g x =5 x 4 x 5 + x 2 2 x 3 +3 x 2 1 4

= x 5 +5 x 4 2 x 3 + x 2 +3 x 2 1 4

= x 5 +5 x 4 2 x 3 +4 x 2 1 4 .

* f(x) + g(x):

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

* f(x) - g(x)

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Vậy f x +g x =12 x 4 11 x 3 +2 x 2 1 4 x 1 4 ;

f x g x =2 x 5 +2 x 4 7 x 3 6 x 2 1 4 x+ 1 4 .

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học