Bài 53 trang 27 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 53 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Hãy điền thêm một đơn thức vào ô trống để được tích của hai ô liền nhau là một đơn thức đồng dạng với đơn thức ở ô tương ứng:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Lời giải:

+) Ta có: xy.3x = 3.(x.x).y = 3x2y đồng dạng với đơn thức 5x2y.

+) Ta có: xy.5x2y = 5.(x.x2).(y.y) = 5x3y2 đồng dạng với đơn thức 13x3y2.

+) Ta có: xy.(−2x) = −2.(x.x).y = −2.x2y đồng dạng với đơn thức − x2y.

+) Ta có: xy.(−3y2) = −3.x.(y.y2) = −3xy3 đồng dạng với đơn thức −12xy3.

Từ đó ta điền các đơn thức vào ô trống như sau:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Chú ý: Các em có thể thay đổi phần hệ số (phần biến số giữ nguyên) để có các cách điền khác nhau.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học