Bài 52 trang 27 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 52 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Viết biểu thức đại số chứa x, y thỏa mãn một trong các điều sau:

a. Là đơn thức;

b. Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

Lời giải:

a. Đơn thức: 3xy2

b. Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức: 3x + 2y

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học