Bài 51 trang 27 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 51 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau tại x = 1; y = -1; z = 3

a. (x2y – 2x – 2z)xy

b. xyz + Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Lời giải:

a. Thay x = 1; y = -1; z = 3 vào biểu thức, ta có:

(12(-1) – 2.1 – 2.3).1(-1) = (-1 – 2 – 6).(-1) = (-9).(-1) = 9

Vậy giá trị của biểu thức (x2y – 2x – 2z)xy bằng 9 tại x = 1; y = -1; z = 3

b. Thay x = 1; y = -1; z = 3 vào biểu thức, ta có:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7

Vậy giá trị của biểu thức xyz + Giải sách bài tập Toán 7 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 7 bằng -4 tại x = 1; y = -1; z = 3

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học