Bài 54 trang 28 SBT Toán 7 Tập 2Ôn tập chương 4 - Phần Đại số

Bài 54 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:

a) 1 3 xy . 3 x 2 y z 2 ;

b) –54y2.bx (b là hằng số);

c) 2 x 2 y. 1 2 2 .x y 2 z 3 .

Lời giải:

a) Ta có: 1 3 xy . 3 x 2 y z 2 = 1 3 .3 . x. x 2 . y.y . z 2 = x 3 y 2 z 2

Hệ số của đơn thức bằng –1.

b) Ta có: –54y2.bx = (–54b)xy2 (b là hằng số)

Hệ số của đơn thức là –54b.

c) Ta có: 2 x 2 y. 1 2 2 .x y 2 z 3

=2 x 2 y. 1 4 x. y 6 . z 3

= 2. 1 4 x 2 .x y. y 6 . z 3

= 1 2 x 3 y 7 z 3 .

Hệ số của đơn thức bằng 1 2 .

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


on-tap-chuong-4-phan-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học