Bài 9 trang 123 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 9 trang 123 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm A, B ,C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Có mấy trường hợp hình vẽ?

Lời giải:

Có hai trường hợp hình vẽ như hình dưới:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học