Bài 2.4 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 2.4 trang 124 SBT Toán 6 Tập 1: Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:

''Một con bơi trước, trước hai con

Một con bơi giữa, giữa hai con

Một con bơi sau, sau hai con''.

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn Anh lại khẳng định như vậy?

Lời giải:

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau đây thì cả ba khẳng định sau đây đều đúng:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Con vịt 1 bơi trước trước hai con vịt 2 và 3.

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3.

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học