Bài 7 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 7 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1: Xem hình bên dưới. Hãy đọc tên:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng:

   + A, B, C thẳng hàng.

   + A, I, G thẳng hàng.

   + A, H, E thẳng hàng.

   + B, H, D thẳng hàng.

   + C, K, E thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng:

   + O, A, B, C thẳng hàng.

   + O, D, E, G thẳng hàng.

   + O, H, I, K thẳng hàng.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học