Bài 6 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 6 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1: Xem hình sau và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Điểm M nằm giữa hai điểm B và C

Điểm I nằm giữa hai điểm B và N

Điểm I nằm giữa hai điểm A và M

Điểm N nằm giữa hai điểm A và C

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học