Bài 8 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 8 trang 122 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ ba điểm M, N P thẳng hàng sao cho:

a. N, P nằm cùng phía với M

b. M, P nằm khác phía với N

c. M nằm giữa N và P

Lời giải:

a) N và P nằm cùng phía đối với M:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) M và P nằm khác phía đối với N:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c) M nằm giữa N và P:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học