Bài 2.1 trang 123 SBT Toán 6 Tập 1Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 2.1 trang 123 SBT Toán 6 Tập 1: Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

N, R, O ;     O, S, P ;     P, Q, N ;

N; T; S ;     O, T, Q ;     P, T, R.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-2-ba-diem-thang-hang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học