Bài 4 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 4 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế

Lời giải:

Một số hình ảnh đường thẳng trong thục tế: cạnh bàn; mép bảng; nếp gấp của tờ giấy;...

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học