Bài 3 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ đường thẳng a sau đó vẽ A ∈a,B∈a, C∉a , D∉a

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học