Bài 1 trang 120 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1 trang 120 SBT Toán 6 Tập 1: Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình bên rồi trả lời các câu hỏi sau:

a. Điểm M thuộc những đường thẳng nào?

b. Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c. Đường thẳng nào không đi qua điểm N?

d. Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

e. Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Các điểm N, P và đường thẳng b,c được thể hiện trong hình dưới

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và b.

Điểm M không thuộc đường thẳng c.

b. Đường thẳng a chứa điểm M, P

Đường thẳng a không chứa điểm N

c) Đường thẳng a không đi qua điểm N.

d. Điểm M nằm ngoài đường thẳng c

e. Điểm P nằm trên đường thẳng a, c và không nằm trên đường thẳng b

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học