Bài 1.2 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1.2 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1: Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Giải Bài 1.2 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6 Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

1) - e);

2) - c)

3) - d)

4) - a)

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-diem-duong-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học